Brug 1942 in de Adelaarsweg over het IJtunneltracÚ.