Brug 2301 in het Molenslootpad over de Weersloot bij Ransdorp.