Vijftien bruggetjes aan de Zuidelijke Wandelweg.Dit bruggetje bevindt op de speelplaats van de humanistische school.