Gruttobrug, brug 471 in de Zuiderzeeweg over de Weersloot.De grutto (Limosa Limosa) is een weidevogel, die in Landelijk Noord nog steeds
algemeen voorkomt, maar die hier wel bedreigd wordt door habitatverlies.
In 2015 werd de grutto gekozen tot Nationale Vogelsoort van Nederland.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.