Kolksluis, brug 302 in de Zeedijk over de Oudezijdskolk.Bovenstaande foto werd gemaakt op 5 februari 2023.Dit was de uitwatering van de Oudezijds Voor- en Achterburgwal in het IJ.
De sluis dateert uit het begin van de vijftiende eeuw.
Een kolk van een schutsluis is de ruimte tussen beide paren sluisdeuren.
Deze brugnaam bestond al eeuwenlang, maar werd pas op 12 oktober 2002
officieel erkend op initiatief van Cees Camel.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.