Brug 1389 in de Woudrichemstraat over de Stoutenburgergracht.