Wisseloordmetrobrug, brug 1627 in de Geinlijn bij Wisseloord.


Deze foto werd in juni 2020 genomen door Cees Camel.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.