Brug 1388 in de Willeskopstraat over de Stoutenburgergracht.