Jan Kokbrug, brug 376 in de Wijkergouw over de Weersloot.
Jan Kok (1930-2004) was een timmerman die zijn eigen woning bouwde en
een bekend persoon was in Schellingwoude.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.