Brug 1390 in het Westbroekplein over de Stoutenburgergracht.