Brug 1387 in de Werkendamstraat over de Stoutenburgergracht.