Brug 2214 in het Oudewisselpad naar de Meerluchtlaan in het Bajeskwartier.Deze foto van 8 juli 2022 geeft de plek weer waar de nog te bouwen brug 2214 zal komen te liggen.