C.V. Gerritsenbrug, brug 452 in het Vondelpark bij het Theehuis.

Bovenstaande foto's zijn gemaakt op 12 november 2019, onderstaande foto's dateren uit 2010.
Deze brug door Dirk Sterenberg ontworpen brug is vernoemd naar Carel Victor Gerritsen (1850-1905).
Hij werd in 1899 namens de Radicale Bond wethouder in Amsterdam.
Hij zette zich hierbij in voor de reorganisatie van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
en legde de basis voor de wijkverpleging.
Hi was getrouwd met Aletta Jacobs
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.