Veebrug, brug 261 in de Veelaan over het Lozingskanaal.Genoemd naar de voormalige Veemarkt.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.