Vier bruggen in de Van Noordtgracht bij de Martin Vlaarkade.