Jacob Heinenbrug, brug 503 in de Van Nijenrodeweg over de Hoornsloot.

Dit brugwachtershuisje stond vroeger bij de Doelensluis, brug 220.


Jacob Heinen heeft niet bestaan.
De naam van deze duiker is een samenstelling van de voornamen van drie bestuurders
van de Buitendijkse Buitenveldertse Polder aan het begin van de 20ste eeuw,
namelijk Jacob de Rooij (1865-1936), Hein Hogenhout en Hein Koningen.
Eenmaal Jacob en tweemaal Hein leverde de naam Jacob Heinen op.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.