Groenetunnelschutsluis, sluis 124 in de Nico Jessekade.

Deze schutsluis is genoemd naar de Groene Tunnel, waaraan zij ligt.