Heibrug, brug 4 in de Heisteeg over het Singel.Deze vaste brug is genoemd naar de Heisteeg, waaraan zij ligt.
De Heisteeg ontleent haar naam aan een hoekhuis dat 't Hayblok heette.
Dit huis wordt reeds in het begin van de zestiende eeuw vermeld.
Een onofficiŽle naam voor deze brug was tot 1606 Strontenburgerbrug.
Zij werd zo genoemd vanwege de milieu-overlast, veroorzaakt door twee nabij gelegen scheepswerven.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.