Lijnbaansbrug, brug 10 in de Lijnbaanssteeg over het Singel.


Deze vaste brug is genoemd naar de Lijnbaanssteeg, waarin zij ligt.
Deze steeg dateert reeds uit de vijftiende eeuw, toen het Singel de buitenste gracht was
en hier de lijnbanen van de touwslagerijen gevestigd waren op een soort industrieterrein.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.