Krijtbergbrug, brug 3 in het Singel over de Beulingsloot.


Genoemd naar de naburige Krijtberg of Sint Franciscus Xavieruskerk (soms ook wel Rijtjeskerk) aan het Singel.
Deze in 1883 ingewijde kerk nam de plaats in van de voormalige schuilkerk in het huis de Crijtberg, die bediend werd door de Jezu´eten.
Deze brug wordt ook wel Krijtbergsluis genoemd en heet in de volksmond soms ook Rijtjesbrug.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.