Kaap de Goede Hoopbrug, brug 256 in de Schalk Burgerstraat over de Ringvaart.Rond het jaar 2008 was deze witte reling nog blauw.Deze brug is vernoemd naar de zuidelijkste punt van het Kaapse Schiereiland in Zuid-Afrika.
Deze brugnaam sluit aan bij de straatnamen in de nabijgelegen Transvaalbuurt.

Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Zuid-Afrikabrug,
omdat deze brug in de Transvaalbuurt ligt en de Transvaal een gebied in Zuid-Afrika is.
Vroeger lag hier een houten voetgangersbrug over de Ringvaart, die het Gele bruggetje genoemd werd.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.