Twee bruggen in de Schipholdijk bij de Ringvaar Haarlemmermeer.