Brug 2483 in het Dorspad over de Pieter Weersloot bij de Ringweg.