Auke Bijlsmabrug, brug 249 in de Brandewijnsteeg over de Recht Boomssloot.Op 31 mei 2018 werd deze brug feestelijk geopend, samen met de Theo Boschbrug.

Auke Bijlsma (1946-2012) was zeer betrokken bij de Aktiegroep Nieuwmarkt, die zich in de
jaren '70 inzette voor het behoud en herstel van deze buurt. Hij was als raadslid voor de PvdA
belangrijk bij de besluitvorming rond de Noord/Zuidlijn en hij stond ook aan de basis van de
Opstapper, het busje voor minder valide Amsterdammers.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.