Brug 295 in de Recht Boomssloot over de Krom Boomssloot.


Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Boomsbrug, genoemd naar
de zestiende eeuwse scheepsbouwmeester Cornelis Pietersz Boom.
Ook Brug 296 in de Krom Boomsloot over de Recht Boomsloot wordt onofficieel soms Boomsbrug of Boomssluis genoemd.
Deze brugnamen zijn inmiddels vervallen.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.