Ravensteinmetrobrug, brug 1621 in de Geinlijn bij de Ravensteinstraat.


<