Brug 98 in de Lijnbaansgracht over de Passeerdersgracht.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.