Leliesluis, brug 61 in de Leliegracht over de Prinsengracht.De naam van deze vaste brug is ontleend aan de gracht waaraan zij ligt.
Deze gracht is op haar beurt weer genoemd naar de Oude Leliestraat, die reeds in 1560 wordt vermeld.
Deze ontleende haar naam aan het huis 'In de Witte Lelye' aan het Singel bij de Torensluis.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.