Kraansluis, brug 300 in de Prins Hendrikkade over de Waalseilandgracht.De naam van deze vaste brug herinnert aan de Grote Kraan, die van 1643 tot 1841 aan het IJ stond en
diende om masten in schepen te zetten en om steenblokken en geschut te lossen.
Onderstaande tekening van deze kraan is van Hendrik Taverne (1737-1807).

Vroeger heette deze brug ook wel Kraanswaterkering.
Hieronder staat een impressie van de Kraansluis rond 1900, geschilderd door Willem Witsen.


Op 17 maart 1682 lieten de burgemeesters Jonas Witsen en Joan Huydecoper deze steen aanbrengen
als aandenken aan de opening van de Kraansluis.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.