Foppingadreefbrug, brug 1008 in de Foppingadreef bij het Bijlmerplein.Deze brug is genoemd naar Foppinga, een boerenhofstede in Dronrijp in Friesland.