Zoutkeetsbrug, brug 318 in de Planciusstraat over de Zoutkeetsgracht.Tot 1966 zag de Zoutkeetsbrug er zo uit.Deze basculebrug is genoemd naar de Zoutkeetsgracht.
In de zeventiende en achttiende eeuw stonden aan beide zijden van deze gracht de zoutketen.
Dit waren loodsen waarin het grove zout bewerkt werd voor huishoudelijk gebruik.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.