Brug 2178 in Park Frankendael.
Deze brug had tot 2016 het nummer 2314.