Brug 2173 in Park Frankendael.Deze brug had tot 2016 het nummer 2313.