Brug 2155 in het Bosch van Drakesteinpad bij de Osdorperweg.