Veenderijbrug, brug 639 in Osdorperweg bij de Osdorper Binnenpolder.
Deze brug heeft een zeer bijzonder brugnummer.Hieronder staat een foto van een eerdere versie van deze brug.Deze brug is in 1919 gebouwd als ophaalbrug over de Scheisloot.
Tijdens de ontvening van de Osdorper Binnenpolder ontstond door de verbreding
van een afwateringstocht de Osdorpervaart en werd hier een brug gebouwd
om de schepen, die de turf van deze veenderij vervoerden, doorgang te verlenen.

Hieronder staat een artikel uit de Westerpost van Shirley Brandeis over initiatiefneemster Rietje Doeven.Het was beter geweest de door Rietje Doeven voorgestelde naam Veenbrug toe te kennen,
omdat er in de Galggouw bij de Volgermeerpolder ook al een Veenderijbrug is,
die gedeeltelijk op Amsterdams grondgebied ligt.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.