Mr. J.J. van der Veldebrug, brug 1939 in de IJtunnelpier over het Oosterdok.

Brug bestaat uit twee delen.Hieronder staan twee foto's van deze brug tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in januari 2016.

Mr. Jonas Jacob van der Velde (1887-1980) was van 1948 tot 1953 wethouder van Amsterdam voor zowel Publieke Werken als voor Volkshuisvesting.
Hij stimuleerde de versnelde uitvoering van het Algemeen Uitbreidingsplan en onder zijn leiding werd
het 50.000 woningenplan vastgesteld, evenals het tracÚ van de nabijgelegen IJtunnel.
Een eerdere naam voor deze brug was Langedoksbrug.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze wethouder.