Jan Schaeferbrug, brug 2000 in de Tosaristraat over de IJhaven.Bovenstaande foto is gemaakt door Thomas Schlijper.
Tijdens Sail wordt het middendeel van deze brug verwijderd.


Deze brug, ontworpen door Ton Verhoeven, is genoemd naar Jan Schaefer (1940-1994), die begon als warme bakker in de Pijp.
Later werd hij staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor de PvdA in het kabinet Den Uyl (1973-1977).
Van 1978 tot 1986 was hij wethouder te Amsterdam.
Onder het motto 'In geouwehoer kun je niet wonen' zette hij zich bijzonder in voor het renoveren van oude en het realiseren van nieuwe woningen.
Later werd hij voorzitter van de Interdepartementale Projectgroep Sociale Vernieuwing.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.