Drie bruggen naar de Schutterstoren aan het Oeverpad bij de Sloterplas.