Paulusbroedersluis, brug 215 in de Oude Hoogstraat over de O.Z. Achterburgwal.


Deze vaste brug ontleent haar naam aan het St. Paulus- of Paulusbroederklooster,
daterend uit het begin van de vijftiende eeuw.
Dit klooster lag aan de oostzijde van de Oude Zijds Achterburgwal bij de Hoogstraat.
In 1579 werd het klooster ontruimd.
De huidige Walenkerk is een overblijfsel van de vroegere kapel van deze broeders.
De overige ruimte van het klooster werd later ingenomen door het Oost-Indische Huis, voorheen het Artilleriemagazijn of Bushuis.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.