Brug 2200 in de Noordzeeweg bij Heining.Deze nieuwe brug vervangt de gesloopte bruggen 188 en 1921.