Brug 186P in de Noordhollandschkanaaldijk bij de Pieter Weersloot.