Brug 2405 in het Piet Moeskopspad bij de recreatieve NZ verbinding in de Tuinen van West.