Brug 2403 in de recreatieve NZ verbinding in de Tuinen van West.