Brug 2473 in de Elzenhagensingel bij de Ringweg Noord.Bovenstaande foto is gemaakt op 25 mei 2019, onderstaande foto's dateren uit 2014.