Nieuwebrughoogwaterkering in de Nieuwe Brug in het Open Havenfront