Brug in het Middenmeerpad naar een voetbalveld bij de Middenweg.