RWS-brug in de Westrandweg over de spoorbaan bij Luvernes.