Maria Woesthovenbrug, brug 620 in de Lodewijk van Deysselstraat bij het Henrick van Veldekehof.
Bovenstaande foto's zijn genomen op 13 juli 2020, onderstaande foto dateert uit 2012.Maria Petronella Woesthoven (1760 - 1830) werd in het Friese Dantumawoude geboren en
trouwde in 1785 met de Amsterdamse notaris Samuel Elter. Hij liet zich van haar scheiden na
overspel en daarna voedde ze haar zoon Frederik alleen op. Ze was de schoonzus van Willem Bilderdijk
en ze werd als enige vrouw lid van het 'Amsteldamse Dicht- en Letteroefenend
Genootschap'. Haar bekendste gedicht was 'Lof der vaderlandsche zeevaart' en haar diep
religieuze gedichten werden geprezen door J.L.L. ten Cate. Na haar dood raakte ze in de
vergetelheid, maar in 2005 werd ze niettemin genomineerd als één van de 'Grootste
Dantumadelers'.Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.