Twaalf steigerbruggen in de Lijnbaansgracht tussen het Leidseplein en de Brouwersgracht.