Batavus Droogstoppelbrug, brug 111 in de Hazenstraat over de Lauriergracht.

Hier volgt een foto van deze brug in 1947 tijdens een Palmpasenoptocht.Hieronder staat een tekening van deze brug tijdens de uitslaande brand van 7 januari 1880,
die de suikerraffinaderij Beuker & Hulshoff aan de Lauriergracht 86-101 volledig in de as legde.Batavus Droogstoppel is een fictief personage uit de Max Havelaar van Multatuli.
Hij is makelaar in koffie aan de Lauriergracht 37.
Hij wordt door Multatuli neergezet als een 'ellendig product van vuile geldzucht en Godlasterlijke femelarij'.
Hieronder is hij afgebeeld op een prent uit 1910 van Albert Hahn in De Notenkarker.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.